Wikia


Mijnchubiedjuh
Biotoopwerkstuk
(WERKSTUK MIJN GEBIEDJE KLAS 1 en 2.)
Vak Biologie
Onderwerp Natuur
Subonderwerp Biotopen
Klas 1/2
Niveau VWO

Het biotoopwerkstuk is een werkstuk dat leerlingen moeten maken op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Ze maken het in de zomermaanden, dus beginnen ze er mee in klas 1 en leveren het in in klas 2. Dus eigenlijk verneuken ze hun hele facking zomervakantie een even of ander onbenullig werkstuk. klootzakke

biotoop is gewoon onzin

OpdrachtenEdit

Er wordt de leerlingen gevraagd met zijn tweeën te werken. In de praktijk komt hier niks van terecht en werken 9 van de 10 in hun eentje .Dus daarom is dit werkstuk gewoon kut. De leerling wordt gevraagd een gebiedje te kiezen wat geobserveerd gaat worden. Dit gebiedje moet een relatief verwilderd stukje grond zijn, zoals een berm, sloot of duingebiedje. De afmetingen van het stukje grond dienen 50 tot 100 vierkante meter te zijn. SUCCES

OnderdelenEdit

Het werkstuk bestaat uit verschillende onderdelen.

Omschrijving van het gebied Edit

Er wordt de leerling gevraagd een overzichtsplattegrond van het gebied te tekenen. Meestal wordt die van Google Earth gehaald. Ook moet het type ecosysteem worden beschreven.

De planten in het gebied Edit

Duo's zoeken 16 planten, solo's zoeken 12 planten. Van deze planten maken ze een lijst en een herbarium waarbij ze de planten op 'stevig tekenpapier van school' (tegenwoordig gewoon eigen papier) plakken. De vrucht wordt erbij geplakt of getekend en bij elke plant moeten een aantal dingen vermeld worden, zoals Nederlandse en Latijnse naam, vinddatum en familie.

Plattegrondje eind september -gras+planten

Een plattegrond zoals die in het werkstuk gewenst is

Aan het eind van drie maanden maakt de leerling een plattegrond waar in zijn/haar gebiedje de planten uit de lijst en overige planten zich bevinden.

Manier van voortplanten Edit

Er komt een inleiding overe de manieren waarop planten in het gebiedje zich voortplanten aan de hand van de begrippen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. Van tien planten moet een tabel worden gemaakt waarin staat hoe de plant zich voortplant (bestuiving, type vrucht e.d.).

De dieren in het gebied Edit

Er moet een lijst van 10 verschillende dieren voor duo's en van 8 verschillende dieren voor solo's worden gemaakt.

Logboek Edit

Er moet een logboek worden bijgehouden waarin elk bezoek aan het gebiedje wordt beschreven.